Absys Consulting  ofereix  un servei d’avaluació de talent per aquelles empreses que necessiten avaluar externament i de manera objectiva e independent els coneixements, habilitats, competències i motivacions d’un professional o col·lectiu  de persones en funció de les necessitats estratègiques i organitzatives de l’empresa.

Algunes de les situacions en les que aquesta intervenció és aconsellable:

  • Promocions internes
  • Fusions o adquisicions
  • Reorientació estratègica
  • Processos d’expansió o internacionalització
  • Plans de successió, retenció del talent i gestió del coneixement
  • Projectes de desenvolupament de persones
  • Reorganitzacions internes
  • Canvis estratègics o culturals
  • Planificar recursos directius, d’acord amb les necessitats estratègiques i organitzatives
  • Introduir mètodes de desenvolupament personal; coaching